تبلیغات
خانه فیلم و انیمیشن - آینده وحشی ست انیمیشن جدید برادران وارنر
کمپانی «برادران وارنر» با تولید فیلم انیمیشن «آینده وحشی است» به روی آینده واحد انیمیشن سازی خود سرمایه گذاری می کند. این فیلم با روش مشابه تلفیق با صحنه های زنده در انیمیشن «وال- ای» ساخته می شود. .... این کمپانی امید بسیار زیادی به این پروژه خود دارد و آن را سرآغازی برای موفقیت های انیمیشن خود می داند. «آینده وحشی است» بر اساس قصه یک مجموعه مستد انیمیشن ساخته می شود که به همین نام به روی آنتن تلویزیون رفت و کمی بعد وارد بازار ویدیوئی شد.